Архитекти

Архитектурната дейност изисква отчитането на широк кръг функционални, технически, обществени и естетически фактори и ограничения, които се отразяват в завършения продукт. Тя е свързана с творческо съчетаване на материали, технологии и избор на решения при организацията на строителния процес; срокове за изпълнение и себестойност. Кей Сървис ООД, представяйки Сонико ООД и Codkey Technologies, както и партньорствата с чуждестранни фирми, дава гаранция за дългосрочно сътрудничество и правилна селекция от решения за изграждане на дома и обществените сгради.