Сейфове

Определението сейф и качествата, характерни за него са обозначени в сертификата БДС EN 1143-1. Устойчивостта на сейфовете  срещу взлом  се определя след сертификационни изпитания от оторизирани организации, официално упълномощени да провеждат тези изпитания. Според станадартите условната единица за определяне на устойчивостта на взлом е приета да бъде единицата за съпротивление Ес. Тази единица характеризира устойчивостта на сейфа към взлом при използване  на инструмент /имащ съответен коефициент в зависимост от вида му - механичен, режещ, термичен/ за единица време и от базисното значение /също със съответен коефициент, отразяващ трудността на подготовка и доставка на инструмента към мястото на взлома/. Има 5 категории инструменти.

Много често клиента бива заблуждаван, че взломоустойчивия сейф е и огнеупорен, но само сертифицираният сейф, който е преминал съответните изпитания на огнеупорност и отговаря на тях може да бъде назован огнеупорен. 
Какви видове биват сейфовете?
Сейфовете се класифицират по предназначението им:

  1. Огнеупорни – защитават съдържанието на сейфа от висока температура, но не и от взлом /професионалисти могат да отворят такъв сейф за 15-20 мин./
  2. Взломоустойчиви – защитават съдържанието на сейфа от взлом и разбиване, но не предпазват от пожар за по-дълаг период от време.
  3. Комбинирани – осигуряват едновременно защита на съдържанието на сейфа при взлом и пожар.
  4. За вграждане – вграждат се в стена или под, явяват се взломоустойчиви и предпазват при пожар в зависимост от масивността на стената.
  5. Касови – взломоустойчиви сейфове от висок клас 3, 4 и 5.Обикновено се използват  в банки и други финансово-кредитни институции.
  6. Мебелни – обичайно биват с неголеми размери, монтират се в мебел, задължително се закрепват към стената /фабрично са пригодени/.
  7. Хотелски – разновидност на мебелните сейфове, оборудвани са със специални заключващи устройства, облекчаващи работата със сейфа на клиенти и персонал.
  8. Оръжейни – за съхраняване на пистолети или дългоцефно оръжие, снабдени спецално с държачи и притежаващи отделение за съхраняване на патроните.
  9. За магнитни носители – защитават следните носители на информация : дискети, CD, всички видове памети  и др. От пожар /пределната допустима температура е +50С  във вътрешността на сейфа/
  10. Депозитни – сейфове за инкасиране на суми по време на работа на денонощни обекти – над основната сейфова кутия е разположено независимо малко касово отделение, в което се поставят сумите, при затварянето му, автоматично падат в основната сейфова кутия

 
Направете вашето запитване тук.