Брави

Благодарение на разнообразието от продуктови групи и опитът натрупан през годините на нашите специалисти, ние развиваме основните си цели в следните направления:
o    Присъствие във всички големи хипермаркети на територията на страната;
o    Иновационна визия на търговските ни площи, чрез атрактивни \системи са самопродажба\
o    Периодично актуализиране на предлаганите продукти;
o    Модерни и удобни търговски опаковки за нашите клиенти;
o    Мърчендайзинг и периодично обучение на консултант-продавачите работещи в магазините;