Wilka

Началото на компанията Wilka дава Wilhelm Karrenberg през 1865 година, когато започва семейния бизнес. Шест поколения от семейството на Wilka са били ангажирани в решаването на проблеми при заключващите системи в семейния бизнес. Търговската марка Wilka е глобална гаранция за най-високо качество на продуктите. Сертификата DIN EN ISO 9001 е израз на производството на най-висок стандарт на качество.

Продукти